ප්‍රමුඛ පුවත 1

කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානය අවට විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්

කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික දුරුතු පෙරහර හෙට පස්වරුවේපැවැත්වෙන බැවින් ප්‍රදේශයේ රථ වාහන තදබදයක් ඇති විය හැකි බව පොලිසිය පවසයි.

පෙරහැර හෙට පස්වරු 7 ට විහාරස්ථානයෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතය.

අනතුරුව කැළණිසිරි වටරවුම / විහාර මාවත හංදිය / හෙලේනා හංදිය / බස් නැවතුම්පොළ ඔස්සේ බියගම වාහල්කඩින් යළි විහාරස්ථානයට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

පෙරහැර ගමන් ගන්නා කාලය තුල වාහන තදබදයක් ඇතිවිය හැකි බැවින් මෙම මාර්ගය භාවිත කරන රියදුරන් සහ මහජනතාව හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙසටයි පොලිසියදැනුම් දෙයි.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top