දේශීය

මෙරට ජනපති සහ චීන ජනපති අතර හමුවක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ චීන ජනාධිපති ෂි ජිං පිං මහතා අතර විශේෂ හමුවක් චීනයේ බීජීං නුවරදී පවත්වා තිබේ.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top