ප්‍රමුඛ පුවත 1

මුහුද බඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

(උදයම්,කොළඹ ) – මුහුදු බඩ දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇති බව වාර්තාවේ.

ගාල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ ඉන්ධන ප්‍රවාහන දුම්රියක් ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානය අසළදී පීලිපැනීමට ලක්ව ඇති නිසා මෙය සිදුව ඇති බවයි සදහන්ය.

මේ හේතුවෙන් ගාල්ල සහ මාතර සිට පැමිණෙන දුම්රියවල ප්‍රමාදයක් සිදුව තිබේ.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top