ප්‍රමුඛ පුවත 1

බැදුම්කර සිද්ධිය පිළිබදව විමර්ශනය කිරීම සදහා විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමක්

(උදයම්,කොළඹ ) – මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය පිළිබදව විමර්ශනය කිරීම සදහා විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරිමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තීරණය කරයි.

ඒ අනුව ඉදිරි සතිය තුළදී එම කොමිසමට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

මෙම කොමිසම විසින් මහා බැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය පිළිබද පූර්ණ විමර්ශනයකින් අනතුරුව ඒ පිළිබදව ගතයුතු පියවර නිර්දේශ කරනු ඇත.

බැදුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශනය කළ කෝප් කමිටුවේ වාර්තාව පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ පිළිබද විශේෂ විවාදයක් හෙට (24) දිනය පුරා පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවත්වීමට නියමිතය.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top