ප්‍රමුඛ පුවත 1

බැදුම්කර වංචාව සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ සාමාජිකයින් මෙන්න

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සෙවීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ සාමාජිකයින් නම් කර තිබේ.

ඒ අනුව විනිසුරු කේ.ටි චිත්‍රසිරි, පී.එස්.ජයවර්ධන, හිටපු නියෝජ්‍ය විගනකාධිපති කේ.වෙලුප්පෙල්ලෙයි යන මහත්වරුන් මෙම කොමිසමට ඇතුලත්බව වාර්තාවේ.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top