ප්‍රමුඛ පුවත 1

අධිකරණ පුරප්පාඩු පිරවීමට සුදානම්

(උදයම්,කොළඹ) –   දිවයිනේ සියලු අධිකරණවල පවතින පුරප්පාඩු සඳහා නව නිලධාරීන් 180 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමටකටයුතු කරන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.
ඒ අනුව සිතාසී බෙදන්නන්, අධිකරණ ඝෝෂක, ප්‍රවේශ හා ඇස්කීසි ක්‍රියාත්මක කරන්නන් ආදී පුරප්පාඩු 180ක් සඳහා මෙම බඳවා ගැනීම් සිදුකෙරෙන බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
 මෙම නව නිලධාරීන්ට පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීම හෙට(02) දිනයේ සිදුකිරීමට නියමිතය.
මෙලෙස බදවා ගන්නා නිලධාරීන්  දිවයිනේ සෑම පළාතකම මහේස්ත්‍රාත්, මහාධිකරණ හා පළාත් බද අධිකරණ සඳහා අනුයුක්ත කිරීමට නියමිත බව අධිඅකරන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top