සේයා පුවත

අගමැති ඉතාලිය වෙත ළඟා වෙයි

(UTV | කොළඹ) – ජී-20 අන්තර් ආගමික හා සංස්කෘතික සමුළු‍වට සහභාගි වීම සඳහා දිවයිනෙන් පිටත් ව ගිය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු දූත පිරිස ඊයේ පස්වරුවේ ඉතාලියේ බොලොඤ්ඤා වෙත ළඟා වුණා.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top