දේශීය

සයිබර් ආරක්ෂණ පනත මෙම වසරේදීම

සයිබර් ආරක්ෂණ පනත මෙම වසර තුළදී ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවරගන්නා බව වැඩබලන තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා පවසයි.

 

ඔහු සඳහන් කළේ, අදාළ සියලු පාර්ශ්වවල අදහස් සහ යෝජනා සමාලෝචනයකට යටත්ව මෙම පනත ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවය.

 

කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් වැඩබලන තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top