දේශීය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගි වන විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගි වීමෙන් අනතුරු ව දිවයිනට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබේ.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top