දේශීය

විදුලිය සහ ඉන්ධන සැපයීම අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස නම් කෙරේ

(UTV | කොළඹ) – රෝහල් සහ අනෙකුත් ඒ හා සමාන ආයතනවල රෝගීන් නඩත්තු කිරීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිය සැපයීම, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සැපයීම හෝ බෙදා හැරීම සහ සියලුම සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය නොවැම්බර් 03 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

1979 අංක 61 දරන අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම ප්‍රකාශය නිකුත් කර ඇති බව එම ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වේ.

කිසිදු රාජ්‍ය සංස්ථාවක්, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක්, පළාත් පාලන ආයතනයක්, සමුපකාර සමිතියක් හෝ වෙනත් කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් සපයනු ලබන අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන්ට බාධාවක් හෝ බාධාවක් සිදු නොවන බව සලකා බලමින් මෙම ප්‍රකාශය නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව, විදුලිය සැපයීම, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සහ ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදා හැරීම සහ නඩත්තු කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම සේවා, වැඩ හෝ ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ සියලුම සේවාවන් රෝහල්වල, සාත්තු නිවාසවල සිටින රෝගීන් පිළිගැනීම, රැකවරණය පෝෂණය කිරීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම, බෙහෙත් ශාලා සහ ඒ හා සමාන වෙනත් ආයතන ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top