සේයා පුවත

වව්නියාව මණ්ඩපය, ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක් කෙරේ

(UTV | කොළඹ) – වවුනියාව විශ්වවිද්‍යාලය විවෘත කර තිබේ.

ඒ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උප සභාපති මහාචාර්ය චන්දන උඩවත්ත මහතා සඳහන් කළේ මෙය මෙරට 17 වැනි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය බවයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top