දේශීය

රක්ෂිතයක් තුළ දිරාගිය කාන්තා අස්ථි කොටස්

වැලිකන්ද, කුඩාපොකුණ රක්ෂිතය තුළ තිබී දිරාගිය අස්ථි කොටස් හා කාන්තා ඇඳුම් පැලඳුම් කොටස් කිහිපයක් හමුවී තිබේ.

 

ඊයේ (17) වැලිකන්ද පොලීසියට ලද තොරතුරකට අනුම එම අස්ථි කොටස් හා කාන්තා ඇඳුම් පැලඳුම් සොයාගෙන ඇත.

 

මෙම අස්ථි කොටස් තිබූ ස්ථානයේ හමුවූ කාන්තා ඇඳුම් කොටස් හිස් වැසුම හා කෑම පෙට්ටිය 2019.11.14 වන දින සිහංපුර වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ අතුරුදන් වූ කාන්තාවකගේ බවට පොලීසිය සැක පළකරයි.

 

අස්ථි කොටස් හඳුනාගැනීම සඳහා විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බව පොලීසිය පවසයි.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top