දේශීය

මානව හිම්කම් කොමිසමේ අර්බුදය උග්‍ර අතට

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය සහ එහි සාමාජිකයින් අතර පවතින අර්බුදකාරී වාතාවරණය තවදුරටත් උග්‍ර වී තිබේ.

 

පසුගිය කාලසීමාව තුළ දී මානව හිමිකම් කොමිසමේ ඇතැම් තීන්දු ගැනීමේ දී කොමිසමේ සාමාජිකයින්ගෙන් නොවිමසා සභාපතිනියගේ ස්වකැමැත්තට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් මේ වන විට ගැටලු පැන නැගී ඇති බව වාර්තා වේ.

 

මේ සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිසමේ සාමාජිකයින් අවස්ථා කිහිපයකදී සභාපතිනිය දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත්ත ද ඇය මේ පිළිබඳව තැකීමක් නොකරන බව එහි සාමාජිකයින් සඳහන් කළේය.

 

සභාපතිනිය විසින් අවස්ථා කිහිපයකදී මානව හිමිකම් කොමිසමේ සාමාජිකයින් දැනුවත් කළ බව පවසමින් විවිධ මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කර තිබුණ ද ඊට සෙසු සාමාජිකයින්ගේ සම්බන්ධතාවයක් නොතිබුණ බව ඔවුන් සඳහන් කළේය.

 

පවතින අර්බුදකාරී වාතාවරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා, කථානායකවරයා ඇතුළු පාර්ශව දැනුවත් කිරීමට ද පියවර ගත් බව එහි සාමාජිකයින් පැවසීය.

 

 

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top