විදෙස්

පිලිපීනයේ යුධ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරයිද?

(උදයම්,පිලිපීනය) – පිලිපීනයේ යුද නීතිය පැනවීමට අවදානය යමු වෙයි .

 

ජනාධිපති රොද්‍රිගෝ ඩුටරේට්ස් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එරට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම උග්‍රවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

 

පසුගිය මාස 6ක කාලය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය ලබා ගත් සහ ජාවාරමේ යෙදුණු පුද්ගලයන් 6000ක් ඝාතනය කෙරුණි.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top