දේශීය

පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය ඇරඹේ

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

 

විපක්ෂය ගෙන ආ යෝජනාවකට අනුව සර්ව ජන ඡන්ද බලය පිළිබඳ සභාව කල්තැබීමේ විවාදය අද (09) සහ හෙට (10) පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

 

එහිදි පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා “සර්වජන ඡන්ද බලය” පිළිබඳ කල් තැබීමේ විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top