විදෙස්

ප්‍රබල භූ කම්පනය

(UTV |  කාත්මන්ඩ්) – අද (09) උදෑසන සිදුවූ මෙම භූ කම්පනය රික්ටර් මාපකයේ 6.6ක් සටහන්ව ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් බටහිර නේපාලයේ ඩෝටි නම් නගරයේ නිවාස විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශවී ඇති බව වාර්තා විය.

මේ අතර ඉන්දීය බලධාරීන් පැවසුවේ එම භූ කම්පනයේ බලපෑම ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නගරයට පවා දැනී තිබුණි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top