සේයා පුවත

නොනිදන ගාලුමුවදොර ..

(UTV | කොළඹ) – කිසිදු දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව කොළඹට පැමිණි ජනතාව මේ වනවිටත් අඛණ්ඩව ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරත වෙයි.

 

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top