විදෙස්

නිව්යෝක්හිදී දුම්රියක් පීලි පැන සියයකට වැඩි පිරිසකට තුවාල

(උදයම්, ඇමෙරිකා ) – ඇමරිකාවේ – නිව්යෝක් නගරයේදී දුම්රියක් පීලි පැනීමෙන් සිදුවූ අනතුරකින් සියයකට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලබති.

ඊයේ සිදුවූ මෙම අනතුරෙන් තුවාල ලැබූ 11 දෙනෙකු මේ වනවිට රෝහල් ගතව ප්‍රතිකාර ලබන බව විදෙස් වාර්තා වල දැක්වේ.

අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ දුම්රිය තුළ මගීන් 600 කට ආසන්න පිරිසක් ගමන් කර ඇත.

අනතුරෙන් දුම්රිය මැදිරි 6 ක් සම්පූරණයෙන්ම විනාශ වී තිබේ.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top