දේශීය

ඉන්ධන සඳහා QR ක්‍රමවේදය අද සිට අහෝසියි

ඉන්ධන පිරවුම් හල්වලින් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේදී මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කළ QR ක්‍රමවේදය අද (01) සිට අහෝසි කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top