දේශීය

අද මහනුවර රථවාහන සැලැස්ම මෙන්න

අද (26) රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කෙරෙන ප්‍රථම රන්දෝලි පෙරහැර හේතුවෙන් මහනුවර විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක බව පොලීසිය පවසයි.

Click to comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top