දේශීය

සතොස භාණ්ඩ වර්ග 6 ක මිල අඩු කෙරේ

ලංකා සතොස ආයතනය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 6ක මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව නව මිල ගණන් හෙට (25) සිට ක්‍රියාත්මක බවයි එම ආයතනය සඳහන් කළේ.

භාණ්ඩ ලැසිතුව පහතින්,

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top