දේශීය

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු ඇමති ජනපති හමුවෙයි

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයශංකර් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවී තිබෙනවා.

ඒ අවස්ථාව සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතීඥ අලී සබ්රිද එක්වී තිබෙනවා.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top