ක්‍රීඩා

ධනුෂ්ක ට ක්‍රිකට් තහනමක්

(UTV | කොළඹ) – වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ධනුෂ්ක ගුණතිලකට සියලු ආකාරයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top