දේශීය

ලයිසන් ගන්න වෛද්‍ය පරික්ෂණයේ ගාස්තුවත් ඉහළට

(UTV | කොළඹ) – ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ලබන 08 වැනි දා සිට ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

No photo description available.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top