දේශීය

අද විදුලි කප්පාදුවක් නෑ

(UTV | කොළඹ) – අද (06) දිනයේ කිසිදු විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොකෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට දැනුම්දී තිබේ.

ඒ අනුව අද සහ හෙට කිසිදු විදුලි කප්පාදුවක් නොකෙරෙනු ඇත.

ඊයේ දිනයේ පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බවට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ප්‍රකාශ කළද, බොහෝ ප්‍රදේශවලට පැය භාගයක පමණ කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුකෙ‌රුණු බව විදුලි පාරිභෝගිකයින් පවසයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top