දේශීය

අද දිනයෙන් පසු ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළට

(UTV | කොළඹ) – අද දිනයෙන් පසු ගෑස් මිල අඩු කෙරෙන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා පවසනවා.

ගෑස් මිළ සූත්‍රයට අනුව එම අඩු කිරීම සිදුකරන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

අවශ්‍ය තරම් ගෑස් තොග සතු බවද නැවත ගෑස් පෝලිම් තත්වයක් උදා නොවන බවද සභාපතිවරයා කියා සිටියා.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top