දේශීය

දුම්රිය සේවකයින් වර්ජනයක් ආරම්භ කරයි

(UTV | කොළඹ) – ගැටලු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් සේවකයින්ට සේවයට පැමිණීමට නොහැකි වී ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top