දේශීය

ඉන්ධන අර්බුදය නිසා එළවළු මිල පහළට

(UTV | කොළඹ) – පසුගිය දිනවල සෑම එළවලු කිලෝග්‍රෑමයකම මිල රුපියල් 300කට ආසන්න වී තිබුණු නමුත් ඉදිරියේ දී ඉන්ධන අර්බුදය නිසා ගැණුම්කරුවන් එළවළු මිල දී ගැනීමට නොපැමිණීම මත එළවළු මිල ගණන් පහළ යා හැකි බව කටුගස්තොට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තොග වෙළඳ සංගමයේ සභාපති ඩී.එම්.සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top