ගොසිප්

කිරිපිටි මිල නැවත ඉහළ යන ලකුණු

(UTV | කොළඹ) – කිරිපිටි මිල නැවත ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව දේශීය සහ විදේශීය කිරිපිටි සමාගම් සඳහන් කරයි.

පසුගිය 31 වැනිදා සිට බදු වර්ග කිහිපයක් ඉහළ දැමිමට පසුගියසදා රජය පියවර ගැනිමත් සමග මෙසේ කිරිපිටි මිල ඉහළ නැංවිමට සිදුවන ඇති බව සමාගම් පවසති.

දැනට වෙලඳපලේ ආනයනික ග්‍රෑම් 400 කිරි පැකට්ටුවක් අලෙවි කරනුයේ රුපියල් 1020 ක මිලකට හා කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක පැකට්ටුවක් රුපියල් 2,545 ක මිලකටය.

කිරිපිටි මිල වැඩිවීම කොපමණ මුදලකින් සිදුවේ ද යන්න පිලිබදව මේ වන විට සමාගම් සාකච්ඡා කරමින් බවතින බවද වාර්තා වේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top