දේශීය

තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 40 කින් ඉහළට

(UTV | කොළඹ) – තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 40 කින් ඉහළ දැමීමට ප්‍රධාන තිරිඟු පිටි ආනයනික සමාගමක් වන ප්‍රීමා සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top