දේශීය

සමන් ලාල් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට

(UTV | කොළඹ) – මොරටුව නගරාධිපති සමන් ලාල් ප්‍රනාන්දු CIDය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ ඉකුත් මැයි මස 09 වෙනිදා සාමාකාමී අරගල භූමියට එල්ල වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනු ලබන විමර්ෂණ වලට අනුවයි

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top