දේශීය

අද රාත්‍රියේ ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

(UTV | කොළඹ) – අද රාත්‍රියේ ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top