දේශීය

නැවත දැනුම්දෙන තුරු දුම්රිය නෑ

(UTV | කොළඹ) – රට පුරා ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීති තත්ත්වය හා නොසන්සුන්තාව හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු දුම්රිය ධාවනය නොවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top