දේශීය

කොත්තු සහ කෙටි ආහාරවල මිලත් ඉහළට

(UTV | කොළඹ) – හෙට (29) සිට කොත්තුවක් රුපියල් 10 කින් හා කෙටි ආහාර රුපියල් 5 කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසා සිටියි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top