සේයා පුවත

නව කැළණි පාලම ජනතා අයිතියට

(UTV | කොළඹ) – ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට අධි තාක්ෂණික කේබල් මත ඉදි කළ නව කැලණි පාළම ජනපති සහ අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණි.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top