ක්‍රීඩා

LPL නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවස්ථාවක්

(UTV | කොළඹ) – 2021 LPL තරගාවලිය නැරඹීමට සීමිත ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවකට අවසර දීමට තීරණය කර ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඒ අනුව දැඩි කොන්දේසි යටතේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව ප්‍රේක්ෂයන්ට තරග නැරඹීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් මෙම අවසරය ලබා දී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top