සේයා පුවත

රුසියානු සබ්මැරීන 2ක් හා යුද නැවක් කොළඹට

(UTV | කොළඹ) – සැපයුම් ලබා ගැනීම සඳහා රුසියානු යුද නෞකාවක් සහ සබ්මැරීන් යාත්‍රා 02ක් කොළඹ වරායට පැමිණ ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top