දේශීය

තිරිඟු පිටි රුපියල් දහයකින් ඉහළට

(UTV | කොළඹ) – ප්‍රීමා සමාගම ද තිරිගුපිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඊයේ සිට බල පැවැත්වෙන පරිදි මෙම මිල ඉහළ දැමීම සිදු කර ඇති අතර, සෙරන්ඩිබ් ආයතනය ද ඊයේ දිනයේ ප්‍රකාශ කළේ, තිරිගු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමීමට පියවර ගන්නා බවයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top