සේයා පුවත

ලොව විශාලතම බහලුම් නෞකාව කොළඹ වරායට

(UTV | කොළඹ) – ලොව විශාලතම බහලුම් නෞකාව වන EVER ACE නෞකාව අද (06) කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙනවා.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top