ක්‍රීඩා

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය

(UTV | කොළඹ) – විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිල වශයෙන් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ සංචිතය පහතින්,

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top