දේශීය

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝණය කළ 669 ක් අත්අඩංගුවට

(UTV | කොළඹ) – නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත වූ පැය විසි හතරක කාලය තුළ පුද්ගලයින් 669 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසනවා.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top