දේශීය

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාදර් මස්තාන්ටත් කොවිඩ්

(UTV | කොළඹ) – වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාදර් මස්තානා මහතා ට කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබේ.   

මන්ත්‍රීවරයා සිදුකළ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවේ දී ඒ බව තහවුරු වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරයා PCR පරීක්ෂාවකට යොමුව ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵල මෙතෙක් ලැබී නොමැති බව ද වාර්තා වේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top