ගොසිප්

නැවත දැනුම්දෙන තුරු දහම් පාසල් වැසෙයි

(UTV | කොළඹ) – පවතින කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය නිසාවෙන් දහම් පාසල්ද නැවැත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමිමට තිරණය කර ඇති බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා දැනුම් දෙයි.   

පාසල් ආරම්භ කිරිමෙන් පසුව එළඹෙන පළමු ඉරිදා දහම් පාසල් ආරම්භ කිරිමට නියමිතය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top