ව්‍යාපාරික

ඩොලරය නැවතත් ඉහළට

(UTV | කොළඹ) – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද (21) දින ඒක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 200.90 ක් ලෙසින් සටහන් වේ.

නමුත් වෙළෙඳපොළෙහි ඩොලර් සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩුවීම හේතුවෙන් මීට දින දෙකකට පෙර රුපියල ශක්තිමත් වුණි.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top