සේයා පුවත

2021 ‘සෝනි’ ලෝක ඡායාරූප තරගාවලියේ ජයග්‍රාහී ඡායාරූප මෙන්න

(UTV | කොළඹ) – 2021 සෝනි ලෝක ඡායාරූප තරගාවලියේ වෘත්තිමය අංශයේ ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. උතුරු එංගලන්තයේ ප්‍රජාවන් නිරූපනය කෙරෙන අවස්ථා සිය කැමරාවට හසුකරගත් ක්‍රෙග් ඊස්ටන් වසරේ ඡායාරූප ශිල්පියා ලෙස ඒ අනුව නම් කෙරුණි.

2021 Sony

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top