සේයා පුවත

අයිස්ලන්තයේ ගිනි කඳු විධාරණය

(UTV | අයිස්ලන්තය) – වසර 6000 කට පසුව ඇතිව තිබෙන අයිස්ලන්තයේ ගිනි කඳු විධාරණය වීමත් සමග ලාවා ගලා යන අයුරු දැක බලා ගැනීමට විශාල ජනතාවක් ජිවිත අවධානමද නොතකා පැමිණ තිබෙන අයුරු විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියා..
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top