සේයා පුවත

පස්සර සිදුවූ මාරක බස් අනතුර

(UTV | බදුල්ල) –   බදුල්ල – පස්සර – 13 කණුව ප්‍රදේශයේදී බස් රථයක් අඩි 200 ක පමණ ප්‍රපාතයකට පෙරලීමෙන් පුද්ගලයන් 15 කට මරු කැඳවමින් 32 කුට අධික පිරිසකට තුවාල සිදුවිය. 

https://pbs.twimg.com/media/Ew5khfCVoAgzg99?format=jpg&name=large

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top