ව්‍යාපාරික

වී මිලදී ගැනීමට රජයෙන් රුපියල් මිලියන 83,000 ක්

(UTV | කොළඹ) –  රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 03 ක සංචිතයක් ලබා ගැනීමටත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 83,000 ක මුදලක් වෙන් කිරීමටත් තීරණය කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ගොවීන්ට සහතික මිලක් ලබාදීම සහ පාරිභෝගිකයාට අඩු මිලට සහල් ලබාදීම එහි අරමුණ බවයි.

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top