විනෝදාත්මක

විවාහයෙන් පසුව සෝනම් එක්වන පළමු චිත්‍රපටය

(UTV | ඉන්දියාව) – කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙකු වූ ආනන්ද අහුජා සමගින් විවාහ දිවියට එක්වූ සුරූපි සෝනම් කපූර් ඉන් පසුව බොලිවුඩ් සිනමාවෙන් තාවකාලිකව ඉවත් විය.

2018 වසරේදී සිදුවූ සිය විවාහයෙන් පසුව සෝනම් පළමු වතාවට චිත්‍රපට රූපගත කිරීමකට මීට දින කිහිපයකට පෙර එක් විය.

ඒ සොමී මකිජා විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ‘බිල්න්ඩ්’ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටය සඳහාය. ඇය මේ වනවිට මෙම රූපගත කිරිම් කටයුතු සඳහා ස්කොට්ලන්තයේ රැඳි සිටින අතර, තවත් දින කිහිපයකින් ඇය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගොල්ස්ගොව් නගරය සඳහා මෙහි රූපගත කිරිම් කටයුතු සඳහා පිටත්ව යාමට නියමිත ඇත.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top