සේයා පුවත

පැල ලක්ෂයක් සිටුවීමේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතිය

(UTV| මහනුවර)  – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෙන්ගල්ල මහා විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැල ලක්ෂයක් සිටුවීමේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් සිදුවිය.

 

May be an image of one or more people and people sitting

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

May be an image of text

May be an image of 1 person, standing, tree and outdoors

May be an image of text

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top